Kunder

Tiltrækning af kompetente medarbejdere og ledere.

Onboarding

 

 

 

 

Er du som leder også frustreret over, hvor svært det er at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere og medarbejdere? Vi har løsningen og den starter med dig! Vi vender kikkerten i søgningsprocessen, hvilket vil sige, at vi indleder forløbet med at teste dig og din ledelsesstil. Du vil få større selvindsigt og konkrete råd til, hvordan du kan optimere din lederstil. Den øgede selvindsigt gør det hurtigt klart, hvilke kandidater, som vil komplementere dig og dit team bedst.

Vurderingen af dine kandidater og jobmatch bliver efterfølgende skarpere og mere nuanceret, da der er klarhed om, hvilke egenskaber og kompetencer, som skal prioriteres.

Dit udbytte er:

  • du vil anvende færre ressourcer på at nå de opsatte mål
  • du får en effektiv Onboarding og en skræddersyet "køreplan" til dine medarbejdere
  • teamet får et erhvervssprog og en klarhed om hinandens kompetencer og temroller.

Hvorfor er det så vigtigt? Undersøgelser viser:

  • 40% af nyansatte stopper inden et år pga. dårligt jobmatch, ledelse og ringe Onboarding
  • 68% af medarbejderne bliver afskediget pga. deres personlighed.

De høje procentsatser er hverken tilfredsstillende for organisationen eller nye medarbejdere og der har Progress-HR valgt ovenstående arbejdsgang. Den øgede indsigt i egen lederstil, kombineret med viden om medarbejdernes arbejdsadfærd, arbejdsstil og præferencer, gør det lettere for dig at Onboarde nye medarbejdere.  Til gavn for bundlinjen, fastholdelsen og ikke mindst arbejdsglæden.

Læs om kurset: Ledergruppe optimering, der får teamet til at spille endnu bedre sammen.