Udklip - team

People Test Team – PTT indeholder seks teamroller.

Anvendes i forbindelse med teamoptimering på medarbejder- og ledelsesniveau for at skabe større forståelse for egen og teamets præferencer.

Teamrapporten (PTT) giver indblik i personens præferencer og blidspots, som holdes op i mod personens arbejdsadfærd (PTP). Når arbejdsadfærd og præferencer stemmer overens, så vil der typisk være et godt grundlag for arbejdsglæde og trivsel.

Der hvor forløbet giver stor værdi er, når teamet bliver præsenteret for hinandens profiler og vi faciliterer dialogen med teamet. Ny viden om hinandens styrker og “kan/kan lide” opgaver kommer frem i lyset via konkrete situationer, som skaber en større forståelse og gensidig respekt mellem kollegaerne til gavn for trivslen og produktiviteten.