Teamoptimering

Dit team har udfyldt personlighedsanalysen PTP og måske den logisk test PTL. Nu kan vi anbefale en teamseance, hvor vi arbejder med, hvordan du enkelt kan optimere sammensætningen af dit team ved hjælp af indsigt egen og i hinandens teamroller og arbejdsadfærd.
Teamoptimeringen tager udgangspunkt i den forretningsmæssige kontekst.
Vi udfordrer teamet og kommer med input til, hvordan man kan optimere helt konkrete udfordringer som opleves i jeres teams.

Typiske teamer:

  • Indsigt i egne og andres præferencer og arbejdsadfærd
  • Udnyttelse af individuelle ressourcer
  • Kommunikation, misforståelser og konflikthåndtering
  • Optimal teamsammensætning

NYHED – læs om vores nye populære 1/2- eller 2-dagskursus for ledergruppen:

Uanset hvordan din virksomhed ser ud, så har alle et ønske om at få organisations teams til at fungere bedst muligt sammen. Det kræver mange kræfter. Det er ikke altid enkelt, selv at se den direkte vej, som bringer teamet til næste niveau.