Vurdering

Udklip - hånd

Hos Progress-HR definerer vi “vurdering”, som den proces, der giver lederne det mest nuancerede grundlag for at træffe korrekte beslutninger i både rekruttering, omplacering og talentudvikling. Dette for at reducere risikoen for uhensigtsmæssig adfærd og et dårligt jobmatch.

Når vi vurderer kandidater gør vi brug af People Test Systems analyser, som har til formål at skabe indblik i kandidatens potentiale, hvad angår arbejdsadfærd, teamrolle, logisk kapacitet, IQ, færdigheder, arbejdsstil og sidst, men ikke mindst indlæringsevnen. Læs mere om kandidatvurderingsprocessen her: Kandidatvurdering proces med Progress-HR.

Værktøjerne skaber et nuanceret fundament for en god dialog, lige som de i høj grad er med til at øge lederens kendskab til medarbejdernes styrker og svagheder.
Når vi arbejder med vurdering hos Progress-HR, så skræddersyr vi i samarbejde med lederen et jobmatch med fokus på den ønskede arbejdsadfærd og logiske kapacitet. Jobmatchet vil synliggøre forskelle mellem idealprofilen og kandidaten. Dvs. hvad skal lederen være særligt opmærksom på ved denne kandidat? Hvad er styrker/svagheder, og hvad kan lederen gøre, for at støtte op om kandidaten m.m.?

For at optimere succesraten for en vellykket match starter Progress-HR med at du som leder selv tager analyserne og får en personlig tilbagemelding. Dette skaber en større forståelse for termerne i analyserne, ejerskab for processen og sidst men ikke mindst giver det dig som leder et bedre indblik i egne styrker og svagheder, som er med til at optimere Onboarding af nye medarbejdere.

Efter kandidatvurderingerne evalueres kandidaterne med lederen. Analyserne sammenlægges i en grafisk profil inkl. ideal jobmatch, Executive Summary og præstations-optimeringsrapporter. Dette gør det muligt for dig, som leder at træffe den endelige beslutning på så oplyst et grundlag som muligt.

For at forbedre fastholdelsen tilbyder Progress-HR uden beregning en On-Boarding samtale med de nye medarbejdere efter et og tre måneder.

Lederindsigt, kandidatvurdering eller teamoptimering?

Kontakt os for en uforpligtende snak

Kontakt