Analyser

Indsigt skaber udsigt!

Derfor anbefaler vi altid at starte processen med en grundig “personlig afklaring”, eller det som ” i erhvervslivet kaldes: ”Assessment”. Med afsæt i gennemført personlighedsanalyse og logisk test får du en grundig tilbagemelding på analyseresultaterne og dermed én endnu dybere indsigt i bl.a. din egen arbejdsadfærd, præferencer, arbejdsstil og logisk kapacitet som fx. beskriver, hvordan du opfatter, tænker, ser kompleksitet etc. Denne viden er yderst nyttig for din videre karriere. 

Test og den nyerhvervet indsigt skaber værdi ved:

  • Større indsigt i oplagte roller i organisationen
  • Outplacement – Knivskarp jobsøgning
  • Ledelse: Hvad kan op- og nedtones for at skabe udvikling, trivsel og bundlinje?
  • Rekruttering – Idealt jobmatch og at træffe den endelige beslutning på oplyst grundlag
  • OnBoarding – Den effektive og succesfulde optimerer sandsynligheden for fastholdelse
  • Team – Deling af ny indsigt skaber bedre tillid, kommunikation og produktivitet.