Nyheder & Artikler

Den 23. marts 2022.

Stifteren af Progress-HR: May Britt Skounsø har valgt at forlade Genux Executive efter 4½ lærerige år, hvor hun har tilegnet sig stor viden om Outplacement, Leadership og Rekruttering.

Denne tilegnet viden tager hun med sig i hendes genåbnet forretning: Progress-HR, hvor hun vil tilbyde karrierer- og sundhedsrådgivning, som har til formål at skabe sunde og bæredygtige virksomheder til gavn for tiltrækning og fastholdelse.

Den nye adresse er Gøgevang 9, 2970 Hørsholm.

Den 1. august 2017.

Stifteren af Progress-HR May Britt Skounsø er blevet partner hos Genux Executive.

Som kunde hos Progress-HR, vil du stadig kunne bestille de vante ydelser, så som kandidatvurderinger, ledersparring, teamoptimering og rekruttering. Nu vil det blot foregå fra Genux Executive skønne lokaler på Kongevejen 400 i Holte.

May Britt glæder sig  til,  at byde dig velkommen og til at introducere dig for de andre kompetente partnere.

Den 31. oktober 2016 på LinkedIn.

“Lytter du for at forstå? Eller lytter du for at svare? Få 6 råd til at blive bedre til at forstå.

Når jeg gennemfører teamoptimeringskurser, indleder jeg ofte kurserne med, at deltagerne skal gennemføre nogle meget enkle øvelser, som sætter fokus på, hvor gode de er til at lytte og forstå hinanden. Kursisterne bliver ofte overrasket over, hvor svært det er lytte og forstå hinanden.

Den 4. august 2016 på Linkedin.

Den gode samtale – og 7 råd til hvordan du får den!

Er du én af de bordherrer som jeg ikke ønsker at få til bords?

Du kender det sikkert. Du har glædet dig til en middagsskab og er spændt på, hvem du får til bords. Det viser sig, at du er kommet til at sidde til bords med en herre (det kan i princippet også være en kvinde), som ikke har tænkt videre over hvorfor vi har én mund og to øre!

Den 23. juni 2016 på Linkedin.

Hvilken test ville du tage med dig, hvis du blev sendt på en ø for at rekruttere?

Sidste uge deltog jeg på en rigtig spændende debat på Folkemødet på Bornholm. Debatten handlede om, hvordan man enkelt kan optimere sin rekruttering, så man minimerer risikoen for fejlansættelser.
Indlægsholderen, som var en ekstern lektor på CBS præsenterede tre typiske fejl i rekrutteringer:
1) Det ledige job forstås ikke godt nok
2) Vi tillægger den mest anvendte rekrutteringsteknik – jobsamtalen – al for stor betydning og gennemfører samtalerne forkert
3) Vi tager ikke ideelt imod den nyansatte.

Den 8. juni 2016 på Linkedin.

Onboarding – Hvad er din erfaring?

En grundig introduktion til virksomheden og en god forventningsafstemning er med til at optimere sandsynligheden for at gøre den nyansatte til high-perfomere. Introduktion, som på ”nydansk” bliver kaldt Onboarding, ser jeg at mange virksomheder kører lidt hurtigt over – hvilket jeg syntes er en skam! Ikke mindst fordi medarbejdere sjældent bliver mere motiverede for at lære virksomhedens processer, produkter, ledere, kollegaer og værdier at kende end i de tre første måneder af ansættelsen.

Jeg har gode erfaringer med at afholde opfølgningssamtaler med de nyansatte én måned efter deres ansættelsesstart..

Den 18. maj 2016 på Linkedin.

Solskin, sommer og Tivoli hører sammen…

Hos Progress-HR, er vi optaget af, at give lederne det bedst mulige ledelses fundament, så de kan udnytte deres potentiale optimalt.

Vi oplever desværre dagligt, at ledere er udfordret i deres ledelsesstil – til trods for gode intentioner. Resultatet er frustreret ledere/medarbejdere, fejlansættelser, opsigelser, stress og udeblivende resultater.

Den 12. maj 2016 på Linkedin.

Opskriften på god ledelse er enkel…

Øg overskuddet gennem bedre ledelse.
Opskriften er enkel:
•Man tager én leder.
•Leder udfylder en personlighedsanalyse og en logik test.
•Lederen får en personlig tilbagemelding på analyserne, hvor styrker , præferencer og udviklingsmuligheder uddybes.

Den øget selvindsigt hos lederen er basen for den efterfølgende identificering af de rette medarbejdere, udvikling og teamoptimering. Opskriften er universel og den skaber altid glæde og bundlinje i organisationerne.

Den 28. april 2016 på Linkedin.

Et lille konsulenthus kan også have en CSR strategi! Hver måned udvælger vi to personer, som får en gratis lederafklaringer med analyser.?

Hos Progress-HR, er vi optaget af, at give lederne det bedst mulige ledelses fundament, så de kan udnytte deres potentiale optimalt.

Vi oplever desværre dagligt, at ledere er udfordret i deres ledelsesstil – til trods for gode intentioner. Resultatet er frustreret ledere/medarbejdere, fejlansættelser, opsigelser, stress og udeblivende resultater.

Den 26. april 2016 på Linkedin.

Hvordan tiltrækker, identificerer og fastholder ledere de bedste medarbejdere?

Flere større undersøgelser foretaget af bl.a. Lederne, Dansk Industri, Avisen.dk mfl. viser at dansk erhvervslivs største udfordring i 2016 er at tiltrække, identificere og fastholde de bedste medarbejdere!

Der er mig en gåde, at organisationer ikke investerer flere kræfter i, at klæde deres ledere bedre på til den store udfordring det er, at tiltrække og fastholde de…