Analyser

Indsigt skaber udsigt!

Derfor anbefaler vi altid at starte processen med en grundig “personlig afklaring”, eller det som ” i erhvervslivet kaldes: ”Assessment”. Med afsæt i gennemført personlighedsanalyse og logisk test får du en grundig tilbagemelding på analyseresultaterne og dermed én endnu dybere indsigt i bl.a. din egen arbejdsadfærd, præferencer, arbejdsstil og logisk kapacitet som fx. beskriver, hvordan du opfatter, tænker, ser kompleksitet etc. Denne viden er yderst nyttig for din videre karriere. 

Analyserne og den nyerhvervet indsigt skaber værdi ved:

  • At du får større indsigt i oplagte roller i organisationen
  • Outplacement – Knivskarp input til dit hvad som skal fremhæves i dit CV, i ansøgninger og dine generelle storytelling til interviews
  • Hvad kan op og nedtone i din hverdag for at skabe en bedre dialog, udvikling og trivsel på jobbet?